Author: Editor Ekibi

Wajong herhangi bir özründen dolayı çalışamayan insanlara bağlanan bir maaş türüdür. Bir kişi, 30 yaşın altında ise ve herhangi bir hastalıktan veya engelden ötürü çalışamaz durumdaysa Wajong maaşı alma hakkına sahiptir. Wajong’da, temel olarak, kişinin şahsi durumuna bakılarak çalışma imkanları araştırılır. Yani kişinin varolan engeline veya...

Büyükanne ve büyükbabalarının torunları ile aralarında özel bir ilişki vardır. Son yıllarda büyükanne ve büyükbabalar torunlarının hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü ebeveynleri sürekli çalışmak durumunda kalıyorlar ve çocukları ile yeterince ilgilenemiyorlar. Bu tür durumlarda büyükanne ve büyükbabalar aynı  zamanda çocukları için ebeveyn olurlar ve...

Hollanda’da çoğu durumda Besloten Vennootschap (B.V.) (özel limited şirket), bir tüzel kişilik olduğu için tercih edilir. Şirketin malvarlığı ile ortakların malvarlığı arasında hukuki bir ayrım vardır. Bu nedenden dolayı muhtemelen alacaklılar ortakların özel malvarlığına dokunamazlar. Kuruluş sırasında, ön hazırlık aşamasında B.V.i.o.’dan bahsederiz. Bu aşamada genellikle limited...

Zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar? Zamanaşımı, alacağın muaccel (ödenecek hale gelme) olmasıyla birlikte işlemeye başlar. Örneğin; çoğu durumda alacak bir para alacağıdır. Bu halde taksitler ve faiz zamanında ödendiği müddetçe anapara için zamanaşımı işlemeye başlamaz. Bu durum taksitler için geçerli değildir. Taksitler vade tarihinde muaccel olur...

Son zamanlarda malulen emeklilik hakkkında sıkça gelen sorulardan dolayı bu konuyu ele alıp bilgilendirme yapmak istiyoruz. Malulen emeklilik (WIA ve IVA) Malulen emeklilik hakkı, 104 hafta hasta kaldıktan sonra oluşur. Eğer ki hasta kişi, hasta olmadan kazandığı maaşının 20% den fazla kazanamayacak durumda ise ve gelecek 5...

Senato kanuni mal rejimi olan mal ortaklığı rejiminin kapsamını sınırlayan yasa tasarısını onayladı. Senato, evlilikte kanuni mal rejimini değiştiren tasarıyı kabul etti. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Hollanda’da, Türkiye’de de kanuni mal rejimi olarak kabul edilen ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ uygulanmaya başlayacak. Değişiklikle birlikte eşlerin...

Satıcı konumundaki tacirin, sözleşme konusu malları satış bedeli ödenmeden önce teslim etmesi halinde karşılaşabileceği tehlikeli durumlar vardır. Örneğin; alıcı borcunu ödemeyebilir veya iflas edebilir. Bu gibi durumlarda satıcının başvurabileceği hukuki yollar bulunsa da teslim ettiği malları geri alması her durumda mümkün olmamaktadır. İşte mallarını kaybetme riskinden satıcı tarafın korunabilmesi amacıyla Hollanda Hukukunda düzenlenen bir kaç koruma önlemini sizlerle paylaşıyoruz.

UWV’in verdiği olumsuz karardan sonra itiraz etmeniz mümkündür. İtiraz edeceğiniz kurum UWV’dir, yani kararı alan kurum. Zaten red vermiş olan kuruma itiraz edilmesi bazen tartışmalara sebebiyet verebiliyor. Bu konuyu şu şekilde açıklamamız mümkün: Hollanda İdari Hukuku bir kurumun (UWV) yaptığı olası bir hatayı düzeltmesi için bir firsat...

erdal-01 Devletten WIA-uitkering almaya hak kazanmak için önce 104 hafta Ziektewet-uitkering (hastalık ödeneği) almanız gerekmektedir. Fakat, bu konu hakkında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Ziektewet-uitkering aldığınız dönemde, UWV yaklaşık 88 hafta sonra size durumunuz hakkında bilgi aktaracaktır. Bilgi aktarımı UWV tarafından gönderilecek olan bir mektup vasıtasıyla olacaktır. Bahsi geçen mektupta WIA-uitkering’e başvuru prosedürü hakkında bilgiler mevcuttur. Yaklaşık 88 hafta sonra gelecek olan bu mektubu iyi incelemeniz gerekmektedir. Zira bu mektubta WIA başvurusu hakkı için bilgi verilmektedir.