Author: Editor Ekibi

29 Nisan 2017 tarihli KHK ile yapılan kanun değişikliğiyle yurtdışında verilen boşanma kararlarının dava açılmaksızın nüfus kütüğüne tescili kabul edilmiştir. 7 şubat 2018 tarihinde bu değişikliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayımlanmıştır. Kanun değişikliği öncesinde yurtdışındaki boşanma kararlarının tanınması için Türk Mahkemelerinde tanıma ve...

  Mart 2017’de yaptığımız paylaşımda Hollanda Senatosu’nun kanuni mal rejimi olan mal ortaklığı rejiminin kapsamını sınırlayan yasa tasarısını onayladığını yazmıştık. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Hollanda'da yasal rejim olarak edinilmiş mallara katılma rejimi yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2018 tarihinden önceki evliliklerde uygulanan mal ortaklığı rejiminde eşler malvarlığına...

Wajong herhangi bir özründen dolayı çalışamayan insanlara bağlanan bir maaş türüdür. Bir kişi, 30 yaşın altında ise ve herhangi bir hastalıktan veya engelden ötürü çalışamaz durumdaysa Wajong maaşı alma hakkına sahiptir. Wajong’da, temel olarak, kişinin şahsi durumuna bakılarak çalışma imkanları araştırılır. Yani kişinin varolan engeline veya...

Büyükanne ve büyükbabalarının torunları ile aralarında özel bir ilişki vardır. Son yıllarda büyükanne ve büyükbabalar torunlarının hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü ebeveynleri sürekli çalışmak durumunda kalıyorlar ve çocukları ile yeterince ilgilenemiyorlar. Bu tür durumlarda büyükanne ve büyükbabalar aynı  zamanda çocukları için ebeveyn olurlar ve...

Hollanda’da çoğu durumda Besloten Vennootschap (B.V.) (özel limited şirket), bir tüzel kişilik olduğu için tercih edilir. Şirketin malvarlığı ile ortakların malvarlığı arasında hukuki bir ayrım vardır. Bu nedenden dolayı muhtemelen alacaklılar ortakların özel malvarlığına dokunamazlar. Kuruluş sırasında, ön hazırlık aşamasında B.V.i.o.’dan bahsederiz. Bu aşamada genellikle limited...

Zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar? Zamanaşımı, alacağın muaccel (ödenecek hale gelme) olmasıyla birlikte işlemeye başlar. Örneğin; çoğu durumda alacak bir para alacağıdır. Bu halde taksitler ve faiz zamanında ödendiği müddetçe anapara için zamanaşımı işlemeye başlamaz. Bu durum taksitler için geçerli değildir. Taksitler vade tarihinde muaccel olur...

Son zamanlarda malulen emeklilik hakkkında sıkça gelen sorulardan dolayı bu konuyu ele alıp bilgilendirme yapmak istiyoruz. Malulen emeklilik (WIA ve IVA) Malulen emeklilik hakkı, 104 hafta hasta kaldıktan sonra oluşur. Eğer ki hasta kişi, hasta olmadan kazandığı maaşının 20% den fazla kazanamayacak durumda ise ve gelecek 5...

Senato kanuni mal rejimi olan mal ortaklığı rejiminin kapsamını sınırlayan yasa tasarısını onayladı. Senato, evlilikte kanuni mal rejimini değiştiren tasarıyı kabul etti. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Hollanda’da, Türkiye’de de kanuni mal rejimi olarak kabul edilen ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ uygulanmaya başlayacak. Değişiklikle birlikte eşlerin...

Satıcı konumundaki tacirin, sözleşme konusu malları satış bedeli ödenmeden önce teslim etmesi halinde karşılaşabileceği tehlikeli durumlar vardır. Örneğin; alıcı borcunu ödemeyebilir veya iflas edebilir. Bu gibi durumlarda satıcının başvurabileceği hukuki yollar bulunsa da teslim ettiği malları geri alması her durumda mümkün olmamaktadır. İşte mallarını kaybetme riskinden satıcı tarafın korunabilmesi amacıyla Hollanda Hukukunda düzenlenen bir kaç koruma önlemini sizlerle paylaşıyoruz.